home page
about us
services
partners
contacts
Vitejte u nas

Jsme  auditorskou společností, která působí v ČR v oblasti auditu od konce roku 1992.

Hlavní činností naší společnosti je auditorská činnost na celém území ČR. Tým našich pracovníků zahrnuje zkušené auditory  a další spolupracovníky z oblasti obchodního práva i daní. Členkou našeho týmu je i odbornice na problematiku účetnictví akvizicí, fúzí a dalších vlastnických změn.

 V naší profesi pokládáme za nejdůležitější osobní kontakty s klientem, porozumění jeho činnosti a cílům a vztah na úrovni vzájemné důvěry při zachování vysoké odbornosti poskytovaných služeb.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

    nabidka

 Zajišťujeme následující služby:

● audit účetní závěrky a výroční zprávy
● audit účetní závěrky a prověrky hospodaření organizací neziskové sféry
● auditorské služby v oblasti projektů financovaných z fondů Evropské unie a z národních fondů
● poradenství pro účetnictví vedené podle českých předpisů i IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pro převod účetních závěrek podle českých předpisů na účetní závěrky podle IFRS
● daňové poradenství  i ve spolupráci s daňovými poradci společnosti registrovanými  Komorou daňových poradců ČR
                                                   více zde ....
 

   

novinky
  Zpráva o průhlednosti - podle § 43 z.č. 93/2009 Sb., o auditorech

  Vlastní kapitál a přeceňování v českém finančním   účetnictví 

Prof. Ing. Hana Vomáčková,CSc.

Vlastní kapitál je důležitou veličinou reprezentující podnikovou podstatu. Přeceňování aktiv a závazků může významně ovlivnit výši i strukturu vlastního kapitálu. Vliv přecenění aktiv a závazků se promítá do různých položek vlastního kapitálu. Znalost těchto skutečností je potřebná pro správnou interpretaci informací z položek vlastního kapitálu a pro správné finanční rozhodování, které zajistí dlouhodobé uchování podnikové podstaty.

 

  ... viz NOVINKY A UDÁLOSTI

 

 

 

 
HLAVNÍ STRÁNKA | PROFIL | NABÍDKA | NOVINKY A UDÁLOSTI | AUDITOŘI | KONTAKT
Audit | Auditořská firma | Dotace | Fúze a akvizice | Neziskové organizace
Web Admin : www.pc-poradenstvi.cz